Vyrábíme glycerinová mýdla

Jaroslav Šabatka, Hana Svatoňová
Vyrábíme glycerinová mýdla

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod(*)grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
jako svou 5162. publikaci

Odpovědná redaktorka Ing. Jana Minářová
Sazba a grafická úprava Karolína Bendová
Text a fotografie v knize Ing. Jaroslav Šabatka
Výtvarné návrhy Ing. arch. Hana Svatoňová

Počet stran 64
První vydání, Praha 2013
vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Obrázky

team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top